Dette er Sitep AS

Sitep skaper arenaer for samarbeid som aukar innovasjonskraft og innovasjonstakt. Samarbeid mellom akademia og næringslivet er nøkkelen i ei tid da innovasjon blir mindre fysisk og meir virtuell, der kunden like godt er på den andre sida av jorda som på den andre sida av gjerdet. Industri 4.0 er den største og raskaste endringa i historen – 3000 ganger meir omfattande enn den fyrste industrielle revolusjonen.

Med øvingsfabrikk og teknologilab er sitep ein læringsarena for ein livslang læring for både elevar og erfarne innovatører. Me er med på å forme den industrielle framtida i regionen gjennom å auke samarabeidet mellom bedriftene, bedriftene, skulen, universiteta og andre forskingsmiljø.

Spørsmål? Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding